Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Missions, Medical--China

pages    1     prev  |  next
China's new day : a study of events that have led to its coming
Da bianju xia de Xiyi zai Hua shiye : Zhongguo Boyihui yu Zhongguo xiandai yixue de fazhan 大變局下的西醫在華事業 : 中國博醫會與中國現代醫學的發展 (1886-1932)
      Western medicine in China during the times of great changes: China Medical Missionary Association and the development of modern medicine in China (1886-1932)

Jidujiao yu Chuan-Kang minzu diqu jindai yiliao shiye 基督教與川康民族地區近代醫療事業 : 邊疆服務中醫療衛生事業研究 (1939-1955)
Lei Ta Fu (Thunder Doctor), Ernest H. Clay, M.D.
Peake in China : memoirs of Ernest Cromwell Peake
Shenti, linghun, ziran : Zhongguo Jidujiao yu yiliao, shehui shiye yanjiu 身體 • 靈魂 • 自然 : 中國基督教與醫療, 社會事業研究
Xiangyu, duihua yu tiaoshi : Meiguo Zhanglaohui zai Huanan de huodong yanjiu 相遇對話與調適 : 美國長老會在華南的活動研究 (1837-1899)
pages    1     prev  |  next