Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Great Britain--Foreign relations--China--Sources

pages    1     prev  |  next
Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu 康熙與羅馬使節關係文書
      Qianlong Yingshi jinjian ji 乾隆英使覲見記

Un choc de cultures : La vision des chinois
Yingguo lanpishu youguan Xinhai Geming ziliao xuanyi 英國藍皮書有關辛亥革命資料選譯
Yingguo lanpishu youguan Yihetuan yundong ziliao xuanyi 英國藍皮書有關義和團運動資料選譯
Yingshi yejian Qianlong jishi 英使謁見乾隆紀實. [An authentic account of an embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China. Chinese]
Zhongguo haiguan yu Mian-Zang wenti 中國海關與緬藏問題
Zhonghua Renmin Gongheguo zhengfu he Dabuliedian ji Bei Ai’erlan lianhe wangguo zhengfu guanyu Xianggang wenti de lianhe shengming 中華人民共和國政府和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國政府關於香港問題的聯合聲明 (caoqian wenben 草簽文本)
pages    1     prev  |  next