Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Nian Rebellion, 1853-1868

pages    1     prev  |  next
Li Hung-chang and the Huai Army : a study in nineteenth-century Chinese regionalism. Regionalism in nineteenth-century China. [李鴻章與淮軍]
Nianjun de yundongzhan 捻軍的運動戰
Nianjun Qiyi de gushi 捻軍起義的故事
Nianjun Qiyi 捻軍起義
Nianjun ziliao bieji 捻軍資料別集
Nianjunshi chutan 捻軍史初探
Nianjunshi luncong 捻軍史論叢. Chuqi Nianjunshi luncong 初期捻軍史論叢. Nianjunshi chutan 捻軍史初探
Nianjunshi yanjiu 捻軍史研究
The Nien army and their guerrilla warfare, 1851-1868
The Nien rebellion
pages    1     prev  |  next