Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Ricci, Matteo 利瑪竇, 1552-1610--Biography

pages    1     prev  |  next
L' apostolo della Cina : P. Matteo Ricci S. J. : (1552-1610)
L' apostolo della Cina : P. Matteo Ricci S. J. : (1552-1610)
Li Madou zhuan 利瑪竇傳. Xu Guangqi zhuan 徐光啟傳. Sheng Bihu dishi zhuan 聖庇護第十傳
Li Madou zhuan : Li Madou de jiyi migong 利瑪竇傳 : 利瑪竇的記憶秘宫. [Memory Palace of Matteo Ricci. Chinese]
Li Madou zhuan 利瑪竇傳
Il P. Matteo Ricci, apostolo della Cina, modelo di missionario per i popoli di antica ed elevata cultura
Vita del Maestro Ricci, Xitai del Grande Occidente = Taixi Xitai Li Xiansheng xingji 大西西泰利先生行蹟. [ARSI Jap.Sin. III, 23.3b. Italian & Chinese]
Xitaizi lai Hua ji: Li Madou zhuan 西泰子來華記 : 利瑪竇傳. [Wise man from the West. Chinese]
pages    1     prev  |  next