Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Prefaces and postscripts, Chinese--Ming dynasty, 1368-1644--Bibliography

pages    1     prev  |  next
Jilu guji xubaji yizhu 輯錄古籍序跋集譯註
Mingdai shumu tiba congkan 明代書目題跋叢刊
Mingji shiliao tiba 明季史料題跋
Mingmo Tianzhujiao sanzhu shiwen jianzhu : Xu Guangqi, Li Zhizao, Yang Tingyun lunjiao wenji 明末天主教三柱石文箋注 : 徐光啟, 李之藻, 楊廷筠論教文集
Qiuqi yousheng : Mingmo Qingchu Hanwen Tianzhujiao wenxian xuba zhong de Zhong-Xi hudong 求其友聲 : 明末清初漢文天主教文獻序跋中的中西互動
pages    1     prev  |  next