Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Civil service--China--Examinations

pages    1     prev  |  next
China's examination hell : the civil service examinations of Imperial China [Kakyo 科挙. English]
China's examination hell : the civil service examinations of Imperial China. [Kakyo : Chūgoku no shiken jigoku 科挙 : 中国の試験地獄. English]
China's examination hell : the civil service examinations of Imperial China. [Kakyo : Chūgoku no shiken jigoku 科挙 : 中国の試験地獄. English]
Danmo lu 淡墨錄
Dengkelu 登科錄. Timinglu 題名錄
Dianshi juan 殿試卷. [Fujen ZKW 135]
Hanlin ji 翰林記
Jiujing cilin zhi 舊京詞林志. Gaokekao 高科考. Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書
The ladder of success in Imperial China : aspects of social mobility, 1368-1911
Nanshenggong yulu 南省公餘錄
Qing mishuwen sanzhong 清秘述聞三種
The reform and abolition of the traditional Chinese examination system
Xianzhong jingulu zhaichao 閒中今古錄摘鈔. Xiansi suotan zhaichao 縣笥瑣探摘抄
Yijing zhujuan 易經硃卷. [Jap-Sin I, (38/42) 38/3]
Yuanxiang tongyilu : fu Sishu wen 沅湘通藝錄 : 附四書文
Yushibeiguan riji 御試備官日記. Yizhou yiyou jiasheng 宜州乙酉家乘. Jianquan riji 澗泉日記. Ke Hang riji 客杭日記
Zhongguo jiaoyushi 中國教育史
Zhongguo jiaoyushi 中國教育史
Zhongguo kaoshi zhidu Xichuan kao 中國考試制度西傳考. [Chinese Influence on the Western Examination System. Chinese]
Zhongguo zhuangyuan pu 中國狀元譜
pages    1     prev  |  next