Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catechetics--Catholic Church--China--17th century--Sources

pages    1     prev  |  next
Jiaoyao xulun 教要序論. [BnF 6972. Jap-Sin II, 47]
Shengjiao jianyao 聖教簡要. [Jap-Sin I, 87]
Shengren xingshi 聖人行實. [Fujen-ZKW 040R]
Tianjiao bianmeng 天教便蒙 [ZKW 95596B]. [Tianzhu shengjiao bianmengge 天主聖教便蒙歌]
Tianzhu shengjiao bianmengge 天主聖教便蒙歌. [ZKW 95597B]. [Tianjiao bianmeng 天教便蒙]
Tianzhu shengjiao shengren xingshi 天主聖教聖人行實. [Jap-Sin I, 65. BnF Chinois 6693]
Tianzhu zhengjiao yuezheng 天主正教約徵. [Jap-Sin I, 124. BnF Chinois 6912]
Xingshi fangyan 醒世方言. [ZKW 95595B]
Zhujiao yaozhi 主教要旨. [Jap-Sin I, 88]
Zhujiao yaozhi 主教要旨. [Tchou-kiao-yao-tchi. BnF Chinois 6917]
pages    1     prev  |  next