Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Relations--Foreign countries

pages    1     prev  |  next
China diplomacy, 1914-1918
Fang Hao wenlu 方豪文錄
To change China : Western advisers in China, 1620-1960
Wairen yu Wuxu Bianfa 外人與戊戌變法
Xifangren yu Qingdai gongting 西方人與清代宮廷 (1644-1911) = Interaction & exchange : an international symposium on Westerners & the Qing court (1644-1911)
Zhong-wai guanxishi lunwenji 中外關系史論文集
Zhong-Xi wenhua jiaoliushi 中西文化交流史
Zhong-Xi wenhua jiaotong xiaoshi 中西文化交通小史
Zhong-Xi wenhua yu jiaohui daxue 中西文化與教會大學. [Christian universities and Chinese-Western cultures]
Zhufan zhi jiaozhu 諸蕃志校注. [Zhufan zhi 諸蕃志]
pages    1     prev  |  next