Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Christianity--China--Sources

pages    1     prev  |  next
Chuanjiaoshi yu jindai Zhongguo 傳教士與近代中國
Faguo guojia tushuguan Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 法國國家圖書館明清天主教文獻. Chinese Christian texts from the National Library of France. Textes chrétiens chinois de la Bibliothèque nationale de France
Li Zhizao jike Tianxue chuhan kao 李之藻輯刻天學初函考
Qingmo jiao'an 清末教案
Tian Ru tongyi kao : Qingchu Rujia Jidutu Zhang Xingyao wenji 天儒同異考 : 清初儒家基督徒張星曜文集. [Piwang tiaobo heke 闢妄條駁合刻. Qinming chuanjiao yueshu 欽命傳教約述. Shengjiao zanming 聖教贊銘. Sidian shuo 祀典說]
Tianxue chuhan 天學初函
Tianxue zaxuan [jie] 天學雜選 [節]. [ZKW 9587B]
Tianzhujiao dongchuan wenxian 天主教東傳文獻
Xujiahui cangshulou Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 徐家匯藏書樓明清天主教文獻. [Chinese Christian texts from the Zikawei Library]
Yesuhui Luoma dang'anguan Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻
      Chinese Christian texts from the Roman Archives of the Society of Jesus

Zhongguo jiaohui wenxian mulu : Shanghai Shi dang'anguan zhencang ziliao 中國教會文獻目錄 : 上海市檔案館珍藏資料
Zhongguo Jidu zongjiao shiliao congkan 中國基督宗教史料叢刊 = Narratives from the Hinterlands
pages    1     prev  |  next