Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--20th century--History and criticism

pages    1  2     prev  | next
Aomen xiandai yishu he xiandai shiping lun 澳門現代藝術和現代詩評論
Cangbai xiansheng Lunshi jueju baishou jian 滄白先生論詩絕句百首箋
Dai Wangshu juan 戴望舒卷 : 中國新詩史料之一
Jindai shixuan 近代詩選
Jiu shi xin hua 舊詩新話
Liu Yazi shicixuan 柳亞子詩詞選
Liu Yazi shixuan 柳亞子詩選
Lu Xun jiushi xintan : jinian Lu Xun danchen yibaizhounian 魯迅舊詩新探 : 紀念魯迅先生誕辰一百周年
Lu Xun shihua 魯迅詩話
Lun Guo Moruo de shi 論郭沫若的詩
Lun Wang Guowei Renjianci 論王國維人間詞. [On Wang Kuo-wei’s ts'u poetry]
Mao zhuxi shici jiangjie 毛主席詩詞講解
Moruo shihua 沫若詩話
Nüshen huijiaoben 女神匯校本
Renjian Cihua xin zhu 人間詞話新註
Renjian Cihua 人間詞話
Tiaohuaci yu Renjian Cihua shuping 苕華詞與人間詞話述評
Wang Guowei shici jian jiao 王國維詩詞箋校
Wushi nianlai de Zhongguo shige 五十年來的中國詩歌
Xiandaishi de touying 現代詩的投影
pages    1  2     prev  | next