Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--Relations--Buddhism--Ming dynasty, 1368-1644--Sources

pages    1     prev  |  next
Bianxue yidu 辯學遺牘
Bianxue yidu 辯學遺牘. [Jap-Sin I, 50. Jap-Sin I, 160. Jap-Sin II, 24.1]
Bianxue yidu 辯學遺牘. [Jap-Sin I, 51]
Lun Shishi zhi fei [deng jiupian] 論釋氏之非[等九篇]. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪回非理之正. Wen Shishi yan lunhui 問釋氏言輪回. Xingshi wenpian 醒世文篇. Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Shengjiao yaoxun 聖教要訓. Tianzhu shengjiao mengyin yaolan 天主聖教蒙引要覽
      Tianzhu shengjiao sheyan 天主聖教攝言. Jiaoyao jielüe 教要解略. Shengjiao sheyan 聖教攝言

Piwang lüeshuo tiaobo 闢妄略說條駁. [Pi lüeshuo tiaobo 闢略說條駁. Piwang shuo tiaobo 闢妄說條駁]
pages    1     prev  |  next