Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Christianity and other religions--Confucianism--17th-18th centuries--Sources

pages    1  2     prev  | next
Anecdotes sur l'etat de la religion dans la Chine
Apologia pro decreto S.D.N. Alexandri VII et praxi Jesuitarum circa caerimonias, quibus Sinae Confucium & Progenitores mortuos colunt
Bu Ru wengao 補儒文告. Bu Ru wengao xu 補儒文告續. [ZKW 210.23. ZKW 85816B-95818B]
Chongzheng bibian 崇正必辯
De ritibus sinensium erga confucium philosophum, et progenitores mortuos. [Historia cultus Sinensium]
De Sinensium ritibus politicis acta ....
Decret de nostre S.P. le Pape Clément XI. sur la grande affaire de la Chine
Informatio antiquissima de praxi missionariorum Sinensium Societatis Jesu : circa ritus Sinenses, data in China, jam ab annis 1636. & 1640.
Keqin de Tianzhu : Qingchu Jidutu lun Di tan Tian 可親的天主 : 清初基督徒論帝談天. [The Fascinating God. Chinese]
K'ung-tzu or Confucius? : the Jesuit interpretation of Confucianism
K'ung-tzu or Confucius? : the Jesuit interpretation of Confucianism
Lisu mingbian 禮俗明辨. [Jap-Sin I, (38/42) 42/2a]
Rujia shiyi 儒家實義
Tian Ru tongyi kao 天儒同異考. [Tianzhujiao Rujiao tongyi kao 天主教儒教同異考]
Tian Ru tongyi kao : Qingchu Rujia Jidutu Zhang Xingyao wenji 天儒同異考 : 清初儒家基督徒張星曜文集. [Piwang tiaobo heke 闢妄條駁合刻. Qinming chuanjiao yueshu 欽命傳教約述. Shengjiao zanming 聖教贊銘. Sidian shuo 祀典說]
Tian Ru tongyi kao 天儒同異考. [BnF Chinois 7171]
Tian Ru yin 天儒印
Tian Ru yin 天儒印. [Jap-Sin I, 122]
Tianjiao mingbian 天教明辨. [ZKW 94351B-94370B}
Tianxue chuan'gai 天學傳概
pages    1  2     prev  | next