Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Buddhist monks--China--Biography

pages    1  2     prev  | next
Chanxuan xianjiaobian 禪玄顯教編. Liexian zhuan 列仙傳. Liexian zhuan jiao'e 列仙傳校譌
Da ci'ensi Sanzang fashi zhuan 大慈恩寺三藏法師傳
Faxian zhuan jiaozhu 法顯傳校注. [Faxian zhuan 法顯傳]
Fojiao renwu shihua 佛教人物史話
Gaoseng zhuan 高僧傳. [Liang Gaoseng zhuan 梁高僧傳]
Gaoseng zhuan chuji 高僧傳初集
Gaoseng zhuan chuji 高僧傳初集. [Liang Gaoseng zhuan 梁高僧傳]
Gaoseng zhuan erji 高僧傳二集. [Xu Gaoseng zhuan 續高僧傳]
Gaoseng zhuan erji 高僧傳二集. [Xu Gaoseng zhuan 續高僧傳]
Gaoseng zhuan heji 高僧傳合集
Gaoseng zhuan sanji 高僧傳三集
Gaoseng zhuan sanji 高僧傳三集. [Song Gaoseng zhuan 宋高僧傳]
Gaoseng zhuan siji 高僧傳四集. [Ming Gaoseng zhuan 明高僧傳]
Hanshan dashi ji 憨山大師集
Hanshan dashi nianpu shuzhu 憨山大師年譜疏註
Hongyidashi zhuan 弘一大師傳
Huiyuan jiqi Foxue 慧遠及其佛學
Lianchi Dashi ji 蓮池大師集
The life of Hsuan-tsang : the Tripitaka-master of the Great Tzu En Monastery. [Da ci'ensi Sanzang fashi zhuan 大慈恩寺三藏法師傳. English]
Ouyi Dashi ji 蕅益大師集
pages    1  2     prev  | next