Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Jin dynasty, 1125-1234

pages    1  2     prev  | next
Beishou jianwen lu 北狩見聞錄. Beishou xinglu 北狩行錄. Jingkang chuanxin lu 靖康傳信錄. Jingkang jiwen 靖康紀聞
Bu Han bingzhi 補漢兵志. Lirong yaolüe 莅戎要略. Bu Jin bingzhi 補晉兵志
Da Jin guozhi jiaozheng 大金國志校證. [Da Jin guozhi 大金國志]
Da Jin guozhi tongjian 大金國志通檢
Da Jin guozhi 大金國志
Da Jin guozhi 大金國誌
Da Jin jili 大金集禮
Deng Guangming zhishi conggao 鄧廣銘治史叢稿
Guiqianzhi 歸潛志
Jianqiao Zhongguo Liao Xi Xia Jin Yuan shi, 907-1368 劍橋中國遼西夏金元史, 907-1368 年
      [Cambridge history of China. Vol. 6, Alien regimes and border states, 907-1368. Chinese]

Jindai Nüzhen yanjiu 金代女真研究
Jinshi jianbian 金史簡編
Jinshi lungao 金史論稿
Jinshi 金史
Jinshi 金史
Jinshu 晉書. Jinshu yinyi 晉書音義
Jinyuan zhaji 金源箚記. Bao Yue lu 保越錄. Meng Da beilu 蒙韃備錄
Liao Jin jiujun ji Jindai bingzhi kao 遼金糺軍及金代兵制考
Liao-Song-Xia-Jin-Yuanshi 遼宋夏金元史
San Chao beimeng huibian 三朝北盟彙編
pages    1  2     prev  | next