Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Liao dynasty, 947-1125

pages    1  2     prev  | next
Deng Guangming zhishi conggao 鄧廣銘治史叢稿
The empire of the Qara Khitai in Eurasian history : between China and the Islamic world
History of Chinese society : Liao, 907-1125
Jianqiao Zhongguo Liao Xi Xia Jin Yuan shi, 907-1368 劍橋中國遼西夏金元史, 907-1368 年
      [Cambridge history of China. Vol. 6, Alien regimes and border states, 907-1368. Chinese]

Liao de shehui yu wenhua 遼的社會與文化 [Ryō no shakai to bunka 遼の社会と文化. Chinese]
Liao Jin jiujun ji Jindai bingzhi kao 遼金糺軍及金代兵制考
Liaoshi congkao 遼史叢考
Liaoshi jiaokanji 遼史校勘記
Liaoshi shiyi bu 遼史拾遺補
Liaoshi zhengwu sanzhong 遼史證誤三種
Liaoshi 遼史
Liaoshi 遼史
Liao-Song-Xia-Jin-Yuanshi 遼宋夏金元史
Liaozhi 遼志. Liaoshi shiyi 遼史拾遺
Qidan guozhi 契丹國志
Qidan shehui jingji shigao 契丹社會經濟史稿
Qidan shilüe 契丹史略
Qidan xingwangshi 契丹興亡史
Song Taizong dui Liao zhanzheng kao 宋太宗對遼戰爭考
Xi Liao shi 西遼史. [Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources. Chinese. Selections]
pages    1  2     prev  | next