Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Anecdotes

pages    1  2  3  4  5     prev  | next
Baishi huibian 稗史彙編
Bancunyeren xiantan 半村野人閒談
Beixuan biji 北軒筆記. Peng Wenxian Gong biji 彭文憲公筆記
Biji 筆記. Shujiao 書蕉
Bili zacun 碧里雜存
Bizhouxuan shengyu 敝帚軒剩語. Bizhouxuan shengyu buyi 敝帚軒剩語補遺
Changshui richao 長水日抄. Maoyu zazhi 耄餘雜識. Bingta wuyan 病榻寤言. Qingshu bitan 清暑筆談
Chuanyilu 傳疑錄. Yanshan zuanlu 儼山纂錄
Chunming mengyu lu 春明夢餘錄 : 外一種. Juyi lu 居易錄
Chunyu yixiang 春雨逸響 ; Liuqing rizha zhaichao 留青日札摘抄
Cui Mingwu jishi 崔鳴吾紀事
Diangu jiwen 典故紀聞
Diangu jiwen 典故紀聞
Dijing suishi jisheng 帝京歲時紀勝. Yanjing suishi ji 燕京歲時記. Renhai ji 人海記. Jingdu fengsu zhi 京都風俗誌
Dugong tanzuan 都公譚纂. Zuiyan 辠言
Dushujing 讀書鏡. Yuhang zalu 雨航雜錄
Erxin 耳新
Fengzhou zabian 鳳洲雜編. Gubugu lu 觚不觚錄. Kuitian waicheng 窺天外乘
Fuzhai riji 復齋日記
Gengsi bian 庚巳编
pages    1  2  3  4  5     prev  | next