Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Funeral rites and ceremonies--China

pages    1     prev  |  next
La banniere funeraire de Mawangdui
La bannière pour une dame chinoise allant en Paradis
Christian alternatives to ancestor practices. [Zuxian chongbai wenti 祖先崇拜問題]
Death ritual in late imperial and modern China
The interweaving of rituals : funerals in the cultural exchange between China and Europe
Jindai lingqin zongmiao zhidu shiliao 金代陵寢宗廟制度史料
Jizu kao 祭祖考. Muzhu kao 木主考. Bianji 辨祭. [Jap-Sin I, (38/42) 41/1a, 1b, 1c]
Linsang chubin yishi 臨喪出殯儀式. [Jap-Sin I, 153]
Sangfu cao'an jianbian 喪服草案簡編. Sangli yishi 喪禮儀式
Sangli ailun 喪禮哀論. [Jap-Sin I, (38/42) 40/9c]
Sangzang yishi 喪葬儀式. [Jap-Sin I, 164, Jap-Sin I-164a ]
Tang Kaiyuan li zhong sangli zhi yanjiu 唐開元禮中喪禮之研究
Tianzhujiao de zuxian chongjing 天主教的祖先崇敬 : 教友問答手册
Tianzhujiao sangli wenda 天主教喪禮問答. [Jap-Sin I, (38/42) 38/1.1]
pages    1     prev  |  next