Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Funeral customs--China

pages    1     prev  |  next
Death ritual in late imperial and modern China
Jingzu 敬祖 - 基督宗教禮節與華人傳統風俗習慣的融合
Jizu kao 祭祖考. Muzhu kao 木主考. Bianji 辨祭. [Jap-Sin I, (38/42) 41/1a, 1b, 1c]
Rujia de zongjiaoxing : Mingmo Qingchu Ye-Ru sangzang liyi bijiao yanjiu 儒家的宗教 : 明末清初耶儒喪葬禮儀比較研究
Sangfu cao'an jianbian 喪服草案簡編. Sangli yishi 喪禮儀式
Sangli ailun 喪禮哀論. [Jap-Sin I, (38/42) 40/9c]
Zhengli chuyi 證禮蒭議. [Jap-Sin I, (38/42) 42/2c]
Zhengli chuyi 證禮蒭議. [Jap-Sin I, (38/42) 40/8]
pages    1     prev  |  next