Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Biography

pages    1  2  3     prev  | next
Baiyue xianxian zhi 百越先賢志. Sanfeng zhuan'gao 三峯傳稾. Qianhuilu 前徽錄
Bixuelu 碧血錄. Xueshu 血疏
Donglin shimo 東林始末. Donglin benmo 東林本末. Xichao zhongjie sichen zhuan 熹朝忠節死臣傳. Bixuelu 碧血錄. Fushe jishi 復社紀事. Hongguangchao weidonggong weihou ji danghuo jilüe 宏光朝偽東宮偽后及黨禍紀略. Taicunlu jibian 汰存錄紀辨
Dongshan guoyu 東山國語
Guochao xianzhenglu 國朝獻徵錄
Guochenji 國琛集
Guoshou lu 國壽錄
Hai Rui 海瑞
Haidong yishi 海東逸史
Huang Ming sichao chengren lu 皇明四朝成仁錄
Jieqiting ji 鮚埼亭集
Jieqiting ji 鮚埼亭集
Juehuolu 爝火錄
Li Zicheng jinian fukao 李自成紀年附考
Ming dufu nianbiao 明督撫年表
Ming shilu leizuan. Renwu zhuanji juan 明實錄類纂. 人物傳記卷. [Ming shilu 明實錄. Selections]
Ming yimin lu 明遺民錄
Mingchao guanxuanlu 明朝館選錄. Ming biographical history project
Mingmo He Wuzou xiangguo zhi shengping yu zhijie 明末何吾騶相國之生平與志節
Nan Ming zhongliezhuan 南明忠烈傳
pages    1  2  3     prev  | next