Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Zheng He 鄭和, 1371-1435

pages    1     prev  |  next
The Blacks of premodern China
The expeditions of Cheng Ho to the Western Ocean
Gudai Liujia Gang ziliaoji 古代劉家港資料集
The impact of Zheng He's expeditions on Indian Ocean interactions
Xingcha shenglan jiaozhu 星槎勝覽校注. [Xingcha shenglan 星槎勝覽]
Xiyang fanguozhi 西洋番國志
Yingya shenglan jiaozhu 瀛涯勝覽校注. [Yingyai shenglan jiaozhu]
Yingya shenglan 瀛涯勝覽. [Yingyai shenglan 瀛涯勝覽]
Ying-yai sheng-lan : The Overall Survey of the Ocean's Shores [1433]
      Yingyai shenglan jiaozhu 瀛涯勝覽校注. English

Zheng He hanghai tu 鄭和航海圖
Zheng He xia Xiyang kao 鄭和下西洋考
Zheng He xia Xiyang zhi baochuan kao 鄭和下西洋之寶船考. On the ships of Cheng Ho
Zheng He xia Xiyang ziliao huibian 鄭和下西洋資料匯編
Zheng He xia Xiyang 鄭和下西洋
Zheng He yanjiu ziliao xuanbian 鄭和硏究資料選編
Zheng He 鄭和
pages    1     prev  |  next