Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Kings and rulers--Biography

pages    1  2  3    prev | next
The last emperor
Li Yuan jian Tangshi lüe 李淵建唐史略
Liehuang xiaoshi 烈皇小識. Yantang jianwenlu 硏堂見聞錄
Lun Qin Shihuang 論秦始皇. Fengjianlun 封建論. Qin zheng ji 秦政記. Qin xian ji 秦獻記
Ming Wuzong waiji 明武宗外記
Perpetual happiness : the Ming emperor Yongle
Qianlong zhuan 乾隆傳
Qin Shihuang ziliao xuanbian 秦始皇資料選編
Qin Shihuangdi zhuan 秦始皇帝傳
Qin Shihuangdi 秦始皇帝
Qing Taizong quanzhuan 清太宗全傳
Tang Minghuang 唐明皇
Tang Minghuang pingzhuan 唐明皇評傳
Tang Taizong zhuan 唐太宗傳
Wang Mang zhuan 王莽傳
Wanli zhuan 萬曆傳
Wei Man gongting zayi 偽満宮廷雜憶
Wei Xiaowendi pingzhuan 魏孝文帝評傳
Wo de qianbansheng : xun Qing Xuantong Huangdi zizhuan 我的前半生 : 遜清宣統皇帝自傳
Wu-Yue Chunqiu 吳越春秋
pages    1  2  3    prev | next