Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catechisms, Chinese--17th century

pages    1  2     prev  | next
Jiaoyao jielüe 教要解略 [Jap-Sin 1, 57. Jap-Sin I, 61]
Jiaoyao jielüe 教要解略. [Jap-Sin I, 123]
Manwen Tianzhu shengjiao yueyan 滿文天主聖教約言. [Jap-Sin I, 129]
Shengjiao jianyao 聖教簡要. [Jap-Sin I, 87]
Shengjiao yuanliu 聖教源流. [Jap-Sin I, 142]
Shengxi guiyi 聖洗規儀. [Borg. Cin. 334 (16). BnF 7250. Jap-Sin I, 99]
Shi ke wen 釋客問
Sino-Western Cultural Relations Journal XXIV (2002)
Tianshen huike 天神會課. [Jap-Sin I, 105]
Tianzhu jiaoyao 天主教要. [Jap-Sin I, 109]
Tianzhu jiaoyao 天主教要. [Jap-Sin I, 57a]
Tianzhu shengjiao qimeng 天主聖教啟蒙. [Jap-Sin I, 43a]
Tianzhu shengjiao rumen wenda 天主聖教入門問答. [Jap-Sin I, 173.3]
Tianzhu shengjiao shilu 天主聖教實錄. [Jap-Sin I, 54]
Tianzhu shengjiao sizi jingwen 天主聖教四字經文. [Jap-Sin I, 174.5]
Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. [Jap-Sin I, 110]
Tianzhu shilu 天主實錄. [Jap-Sin I, 190]
Tianzhu shilu 天主實錄. [Tianzhu shengjiao shilu 天主聖教實錄]
Tianzhu zhengjiao yuezheng 天主正教約徵. [Jap-Sin I, 124. BnF Chinois 6912]
Xingling shuo 性靈說. [Jap-Sin I, 111a]
pages    1  2     prev  | next