Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Buddhism--Controversial literature--Early works to 1800

pages    1     prev  |  next
Hao'an xianhua 蒿庵閒話. Juegu 譎觚
Hao'an xianhua 蒿庵閒話
Lun Shishi zhi fei [deng jiupian] 論釋氏之非[等九篇]. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪回非理之正. Wen Shishi yan lunhui 問釋氏言輪回. Xingshi wenpian 醒世文篇. Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Shengjiao yaoxun 聖教要訓. Tianzhu shengjiao mengyin yaolan 天主聖教蒙引要覽
      Tianzhu shengjiao sheyan 天主聖教攝言. Jiaoyao jielüe 教要解略. Shengjiao sheyan 聖教攝言

Mingmo-Qingchu Tianzhujiao he Fojiao bianlun ziliao xuan 明末清初天主教和佛教辯論資料選
Pi Shishi zhuwang 闢釋氏諸妄. [Piwang 闢妄]. Bian bufeng zuxian shuo 辨不奉祖先說
Pi Shishi zhuwang 闢釋氏諸妄. [Piwang 闢妄]. Da xiangren shu 答鄉人書. Tian pixie shi 天辟邪事
Piwang lüeshuo tiaobo 闢妄略說條駁. [Pi lüeshuo tiaobo 闢略說條駁. Piwang shuo tiaobo 闢妄說條駁]
pages    1     prev  |  next