Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History, Military

pages    1  2     prev  | next
The armies and enemies of ancient China : 1027 B.C.-1286 A.D.
Bingjia bizheng zhi di : Zhongguo lishi junshi dili yaolan 兵家必爭之地 : 中國歷史軍事地理要覽
Bu Han bingzhi 補漢兵志. Lirong yaolüe 莅戎要略. Bu Jin bingzhi 補晉兵志
Dongnan fangshou libian 東南防守利便. Bianjilüe 邊紀略
Fubing zhidu kaoshi 府兵制度考釋
Fubing zhidu yanjiu 府兵制度研究
Gudai qi da mingzhan lun 古代七大名戰論
Gudai zhanji xuan 古代戰紀選
Guochu qunxiong shilüe 國初群雄事略
He boshi beilun 何博士備論. Jiuxian midian 九賢祕典
Liao Jin jiujun ji Jindai bingzhi kao 遼金糺軍及金代兵制考
Lidai bingzhi qianshuo 歷代兵制淺說
Ming-Qing zhanzheng shilüe 明清戰爭史略
Qingji junshi shi lunji 清季軍事史論集
Shiji xuan 史記選
Xin Xiangjun zhi 新湘軍志
Zhongguo gudai zhanzheng yibaili 中國古代戰爭一百例
Zhongguo gudai zhanzheng zhanli xuanbian 中國古代戰爭戰例選編
Zhongguo junzhishi 中國軍制史
Zhongguo lidai tongyi zhi diliguan 中國歷代統一之地理觀
pages    1  2     prev  | next