Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Qing dynasty, 1644-1911--Biography

pages    1  2    prev |  next
Qingdai beizhuanwen tongjian 清代碑傳文通檢
Qingdai qibai mingren zhuan 清代七百名人傳
Qingdai renwu zhuangao 清代人物傳稿
Tong-Guang fengyunlu 同光風雲錄
Treason by the book
Wan Qing gongting yu renwu 晚清宮庭與人物
Weishanglaoren ziding nianpu 微尚老人自訂年譜
Weng Tonghe xiansheng nianpu 翁同龢先生年譜
Xu Beizhuan ji 續碑傳集
Yanshi jiacang chidu 顏氏家藏尺牘
Yuan Shikai zhuan 袁世凱傳
Zeng Guofan pingzhuan 曾國藩評傳
Zeng Guofan zhuan 曾國藩傳. Zuo Zongtang zhuan 左宗棠傳. Hu Linyi zhuan 胡林翼傳
Zeng Guofan 曽國藩
Zhang Wenxiang Gong nianpu 張文襄公年譜
Zijincheng mitan 紫禁城秘譚. [Qinggong mitan 清宮秘譚]
Zuo Zongtang pingzhuan 左宗棠評傳
pages    1  2    prev |  next