Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Generals--China--Biography

pages    1  2  3     prev  | next
Cai E zhuan 蔡鍔傳
Cai E 蔡鍔
The career of a warlord : Wu P'ei-fu, 1916-1927
Chang Yuchun 常遇春
Di Qing 狄青
Dongjiang shujie tangbao jiechao 東江疏揭塘報節抄
Guan Gong chuanshuo yu Sanguo yanyi 關公傳說與三國演義
Guan Gong de renge yu shenge 關公的人格與神格
Guangming jiang zhuan 廣名將傳
Huang Xing nianpu 黄興年譜
Huang Xing pingzhuan 黃興評傳
Huang Xing 黄興
Huang Xing 黄興
Jiang Baili zhuan 蔣百里傳
Li Hanhun jiangjun riji 李漢魂將軍日記
Li Xiucheng zishu yuangao zhu 李秀成自述原稿註
Liu Yongfu lishicao 劉永福歷史草
Liu Yongfu zhuan 劉永福傳
Lu Xiufu nianpu 陸秀夫年譜
Qi Jiguang 戚繼光
pages    1  2  3     prev  | next