Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Generals--China--Biography

pages    1  2  3    prev | next
Qi Jiguang 戚繼光
Shi Dakai 石達開
Shunan xulüe 蜀難敘略. Shubi 蜀碧
Taiwan Zheng Chenggong yanjiu lunwenxuan 臺湾鄭成功研究論文選
Tingwen lu 庭聞錄
Wen Tianxiang nianpu 文天祥年譜
Wen Tianxiang 文天祥
Wenshan shihua 文山史話
Wu Peifu jiangjun zhuan 吳佩孚將軍傳
Wu Peifu xiansheng ji 吳佩孚先生集
Wu Peifu zhuan 吳佩孚傳
Xianwang shilu jiaozhu 先王實錄校注
Yang Ye zhuan 楊業傳
Yangjia jiangshi shikao 楊家將史事考
Yu Jie zhuan 余玠傳
Yue Wumu nianpu 岳武穆年譜
Zhang Huangyan 張煌言
Zhang Zuolin 張作霖
Zheng Chenggong yanjiu 鄭成功研究
Zheng Chenggong yu gaoshanzu 鄭成功與高山族
pages    1  2  3    prev | next