Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--1861-1911--Anecdotes

pages    1     prev  |  next
An American diplomat in China
Guchunfenglou suoji 古春風樓瑣記
Jianwen suolu 見聞瑣錄
Jindai biji daguan 近代筆記大觀. Weilu man lu 畏盧漫錄. Weilu suoji 畏盧瑣記. Jinren biji daguan 近人筆記大觀. Jin wushinian jianwenlu 近五十年見聞錄
Qingji yeshi 清季野史
Qingmo-Minchu yunyanlu 清末民初雲煙錄
Shanghai, 1862 nian = 上海, 1862年
Yishi leigao 一士類稿. Yishi tanhui 一士談薈
Yongan biji 庸盦筆記
Yongan biji 庸盦筆記
pages    1     prev  |  next