Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Qing dynasty, 1644-1911--Sources

pages    1  2  3  4    prev | next
Kangxichao Hanwen zhupi zouzhe huibian 康熙朝漢文硃批奏摺彙編
Kangxichao Manwen zhupi zouzhe quanyi 康熙朝滿文朱批奏折全譯
Lao Manwen shiliao xu 老滿文史料序
Memoirs of Father Ripa during thirteen years' residence at the court of Peking in the service of the Emperor of China : with an account of the foundation of the college for the education of young Chinese at Naples
Memoirs of Father Ripa during thirteen years' residence at the court of Peking in the service of the Emperor of China....
Memoirs of Father Ripa, during thirteen years' residence at the court of Peking in the service of the Emperor of China....
Ming-Qing dang'an lunwenji 明清檔案論文集
Ming-Qing dang'an yu lishi yanjiu lunwenxuan 明清檔案與歷史研究論文選, 1994.10-2004.10
Ming-Qing shiliao. Jiabian 明清史料. 甲編
Ming-Qingshi ziliao 明清史資料
Nianjun 捻軍
Qinding Da Qing huidian tushili 欽定大清會典圖事例
Qing huidian 清會典
Qing huidian 清會典. [Da Qing huidian 大清會典]
Qing shilu jingji ziliao jiyao 清實錄經濟資料輯要
Qingchao Taizu Taizong Shizu chao shilu Menggushi shiliao chao : Qianlongben Kangxiben bijiao 清朝太祖太宗世祖朝實錄蒙古史史料抄 : 亁隆本康熙本比較
Qingchao tiaoyue quanji 清朝條約全集
Qingdai dang'an shiliao congbian 清代檔案史料叢編
Qingdai de kuangye 清代的礦業
Qingdai nongmin zhanzhengshi ziliao xuanbian 清代農民戰爭史資料選編
pages    1  2  3  4    prev | next