Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Scholars--China--Qing dynasty, 1644-1911

pages    1     prev  |  next
Danmo lu 淡墨錄
Fuchuzhai wenji 復初齋文集
Kung Tzu-chen
Laigutang ji 賴古堂集
Qing xue’an xiaoshi 清學案小識
      Guochao xue’an xiaoshi 國朝學案小識

Qing xue’an xiaoshi 清學案小識. [Guochao xue’an xiaozhi 國朝學案小識]
Ruan Yuan xueshu sixiang yanjiu 阮元學術思想硏究
The training of government officials under the early Ch'ing, 1644-1795
Zhongguo jin sanbainian xueshushi 中國近三百年學術史
pages    1     prev  |  next