Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Taiwan 臺灣--History--To 1895--Sources

pages    1     prev  |  next
Ershi shiji yiqian Taiwan dizhen jilu huikao 二十世紀以前臺灣地震記錄彙考
Jinghaizhi 靖海志
Kangxi tongyi Taiwan dang'an shiliao xuanji 康熙統一台灣檔案史料選輯
Min Yanping Wang Taiwan haiguoji 明延平王臺灣海國紀
Qingdai Taiwan fangzhi yanjiu 清代臺灣方志研究
Shuzhong guangji 蜀中廣記. Yibu tanzi 益部談資. Yanshan zaji 顏山雜記. Lingnan fengwu ji 嶺南風物記. Longsha jilüe 龍沙紀略. Taihai shicha lu 臺海使槎錄. Dongcheng zaji 東城雜記
Taihai shichalu 臺海使槎錄
Taiwan fuzhi sanzhong 臺灣府志三種 [Taiwan fuzhi 臺灣府志. 1985]
Taiwan gudian wenxue yu wenxian 臺灣古典文學與文獻. [Taiwan gudian wenxue yu wenxian yantaohui lunwen ji 臺灣古典文學與文獻研討會論文集]
Taiwan suibi 臺灣隨筆. Taihai shichalu 臺海使槎錄
Zheng Chenggong fu Ming shimoji 鄭成功復明始末紀
pages    1     prev  |  next