Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese fiction--Qing dynasty, 1644-1911--History and criticism

pages    1  2     prev  | next
Baiguizhi 白圭志
Caizi jiaren xiaoshuo shulin 才子佳人小說述林
Caizi wenxin : Jin Shengtan xiaoshuo lilun tanyuan 才子文心 : 金聖歎小說理論探源
Critical essays on Chinese fiction
Fuyin yanyi : wan Qing Hanyu Jidujiao xiaoshuo de shuxie 福音演義 : 晚清漢語基督教小說的書寫. [Attuning the Gospel]
Green peony and the rise of the Chinese martial arts novel
An introduction to Chinese literature
Liu E ji Laocan youji ziliao 劉鶚及老殘游記資料
Lun Zaishengyuan 論再生緣
Ming-Qing pinghua xiaoshuoxuan 明清平話小說選
Ming-Qing wenyan xiaoshuoxuan 明清文言小說選
Ming-Qing xiaoshuo de sixiang yu yishu 明清小說的思想與藝術
Ming-Qing xiaoshuo luncong 明清小說論叢
Ming-Qing xiaoshuo lungao 明清小說論稿
The novel in seventeenth-century China
Wan Qing wenxue congchao 晚清文學叢鈔
Wan Qing wenxue congchao. Chuanqi zaju juan 晚清文學叢鈔. 傳奇雜劇卷
Wan Qing xiaoshuo shi 晚清小說史
Wan Qing xiaoshuo shi 晚清小說史
Wofoshanren duanpian xiaoshuoji 我佛山人短篇小說集
pages    1  2     prev  | next