Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Tang dynasty, 618-907--History and criticism

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9     prev  | next
Bai Juyi pingzhuan 白居易評傳
Bai Juyi shiwen xuanzhu 白居易詩文選註
Bai Juyi shixuan 白居易詩選
Bai Juyi shixuan 白居易詩選
Bai Juyi 白居易
Benshishi 本事詩. Xu Benshishi 續本事詩. Benshici 本事詞
Cao Ye shi zhu 曹鄴詩註
Cen Shen biansai shixuan 岑參邊塞詩選
Changli xiansheng ji kaoyi 昌黎先生集考異
Chanxue yu Tang Song shixue 禪學與唐宋詩學
Chu Tang shixue zhushukao 初唐詩學著述考
Cilin sanbu : Tang-Songci jiegou fenxi 詞林散步 : 唐宋詞結構分析
Cixue zuanyao 詞學纂要
Cui Hao shizhu 崔顥詩註 ; Cui Guofu shizhu 崔國輔詩註
Du Du xinjie 讀杜心解
Du Fu he ta de shi 杜甫和他的詩
Du Fu Qiuxing bashou jishuo 杜甫秋興八首集說
Du Fu shi 杜甫詩. Du shi jingquan 杜詩鏡詮
Du Fu shixuan 杜甫詩選
Du Fu Xi wei liu jueju jijie 杜甫戲為六絶句集解. Yuan Haowen Lun shi sanshishou xiaojian 元好問論詩三十首小箋
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9     prev  | next