Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--History and criticism

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Shiyuelun 詩樂論
Shuo yijing 說意境
Sikong Tu Shipin jinyi, jianxi, fuli 司空圖詩品今譯, 簡析, 附例. [Shipin 詩品. 1984]
Siming shihua 四溟詩話
Suiyuan shihua 隨園詩話. Suiyuan shihua buyi 隨園詩話補遺
Suiyuan shihua 隨園詩話. Suiyuan shihua buyi 隨園詩話補遺.
Tanlonglu zhushi 談龍錄注釋
Tanyilu 談藝錄
Tanyilu 談藝錄
Tiaoxiyuyin conghua 苕溪漁隱叢話 : 前後集
Waijiao shihua 外交詩話
Wanqingxuan wenji 晚晴軒文集
Wanzhaolou lunwenji 晚照樓論文集
Weilu shihua 圍爐詩話
Weilu shihua 圍爐詩話
Wenjing mifulun jiaozhu 文鏡秘府論校注
Wentan shihua 文談詩話
Xiangzhu Suiyuan shihua 詳註隨園詩話. [Suiyuan shihua 隨園詩話]
      Suiyuan shihua 隨園詩話

Xiangzhu Zeng Wenzheng Gong shibajia shichao 詳註曾文正公十八家詩鈔
Xinshi gaishuo 新詩槪說. Bai Juyi yu Yuan Jiu shu 白居易與元九書.
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next