Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--History and criticism

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Xu Cixuan 續詞選
Xu Lidai shihua 續歷代詩話
Xu shichangtan 續釋常談. Linxia outan 林下偶談
Xue Ci jiejing 學詞捷徑 : Zuo Ci bidu 作詞必讀
Yangliu shihua 楊柳詩話
Yao Ying Lun shi jueju liushishou lunxi 姚瑩論詩絶句六十首論析
Yiyuan mingyan 藝苑名言
Yong Hua Shan shixuan 詠華山詩選
Yong Jin shixuan 詠晉詩選
Yuanshi 原詩. Yipiao shihua 一瓢詩話. Shuoshi zuiyu 說詩晬語.
Yucun fuhua 雨村賦話
Yuefu shi xuanzhu 樂府詩選註
Yuefu shi yanjiu 樂府詩研究
Yuefu shi yanjiu lunwen ji 樂府詩研究論文集
Yuefushi luncong 樂府詩論叢
Yuefushi luncong 樂府詩論叢
Yuelunshan ci lunji 月輪山詞論集
Yunyu yangqiu 韻語陽秋
Yuyang shihua 漁洋詩話
Zhaomei zhanyan 昭昧詹言
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next