Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese language--Lexicography

pages    1     prev  |  next
19 shiji Han-Ying cidian chuantong : Malixun, Wei Sanwei, Zhailisi Han-Ying cidian de puxi yanjiu 19世紀漢英詞典傳統 : 馬禮遜, 衛三畏, 翟理斯漢英詞典的譜系研究
Chuantong wenxue yu leishu zhi guanxi 傳統文學與類書之關係
Cidian he cidian bianzuan de xuewen 詞典和詞典編纂的學問
Cishu yu yuyan 辭書與語言
Gudai cishu shihua 古代辭書史話
Huairenzhai wenji 懷任齋文集
Kuangya shucheng 廣雅疏證. Boyayin 博雅音
Luo Cunde jiqi Ying-Hua zidian yanjiu 羅存德及其英華字典研究. [On W. Lobscheid and his English and Chinese Dictionary]
New terms for new ideas : Western knowledge and lexical change in Late Imperial China
Shiming shuzheng bu 釋名疏證補. [Shiming 釋名]
Xiao Erya yizheng 小爾雅義證
Xiru ermu zi 西儒耳目資
Xizi qiji 西字奇跡 [西字奇蹟]. [BAV R.G. Orien. III 231 (12)]
Xizi qiji 西字奇跡 [西字奇蹟]. [Sheyuan mocui 涉園墨萃. Li Madou ti baoxiang tu fuzeng 利瑪竇題寶像圖附贈]
pages    1     prev  |  next