Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Inscriptions, Chinese--China--Beijing

pages    1     prev  |  next
Beihai bianlian qianshi 北海匾聯淺釋
Beijing tushuguancang qingtongqi mingwen taben xuanbian 北京圖書館藏青銅器銘文拓本選編
Beijing Xuanwumen nei xinjian Tianzhutang beji 北京宣武門內新建天主堂碑記. [Jap-Sin IV, 2]
Departed, yet present : Zhalan, the oldest Christian cemetery in Beijing
Lishi yizong : Zhengfusi Tianzhujiao mudi 歷史遺蹤 : 正福寺天主教墓地
      [When stone speaks : Zhengfusi Catholic cemetery]

The Lost sheep of Johann Adam Schall: reflections on the past and present of the Zhalan (Shala) cemetery
Ming-Qing yilai Beijing gongshang huiguan beike xuanbian 明清以來北京工商會館碑刻選編
Sino-Western Cultural Relations Journal XVIII (1996)
Suishi youcun : Zhalan, Beijing zui gulao de Tianzhujiao mudi 雖逝猶存 : 柵欄, 北京最古老的天主教墓地. [Departed, yet present. Chinese]
Zhalan : Beijing Ming-Qing Tianzhujiao mudi 柵欄 : 北京明清天主教墓地. Zhalan Catholic Cemetery in Beijing
pages    1     prev  |  next