Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Christianity--China--Influence

pages    1  2     prev  | next
BeiDa xuesheng dui Jidujiao de taidu : chubu diaocha yu fenxi 北大學生對基督教的態度 : 初步調查與分析
Chuanjiaoshi yu jindai Zhongguo 傳教士與近代中國
Dong-Xi jiaoliu shi de xinju : yi Jidu zongjiao wei zhongxin 東西交流史的新局 : 以基督宗教為中心
The great encounter of China and the West, 1500-1800
The great encounter of China and the West, 1500-1800
Hanyu shenxue chuyi 漢語神學芻議
Jidujiao yu jindai Zhongguo 基督教與近代中國 = A study of the anti-Christian movement in China
Jidujiao yu jindai Zhongguo shehui 基督教與近代中國社會
Jidujiao yu jindai Zhongguo wenhua lunwenji 基督教與近代中國文化論文集
Jidujiao yu Qingji Zhongguo de jiaoyu yu shehui 基督教與清季中國的教育與社會
Jidujiao yu Zhongguo shehui yanjiu rumen 基督教與中國社會研究入門
Jidujiao yu Zhongguo wenhua congkan. Di 3 ji 基督教與中國文化叢刊. 第3輯
Jidujiao yu Zhongguo wenhua congkan. Di 5 ji 基督教與中國文化叢刊. 第5輯
Jidujiao yu Zhongguo wenhua 基督教與中國文化
Liangan jiaoliu 兩岸交流. [Liang'an jiaoliu 兩岸交流]
Liyi yu ronghui : Zhongguo Jidutu yu bense jiaohui de xingqi 離異與融會 : 中國基督徒與本色教會的興起
Mingmo Tianzhujiao Shengmu tuxiang suojian de Shengmu shenhua yu Guanyin xinyang 明末天主教聖母圖像所見的聖母神化與觀音信仰. [Deification of the Virgin Mary and the Cult of Guanyin in the Catholic Madonna Images from Late-Ming China]
Pioneer Chinese Christian women : gender, Christianity, and social mobility
Reenacting the heavenly vision : the role of religion in the Taiping Rebellion
A star in the East : the rise of Christianity in China
pages    1  2     prev  | next