Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Science--China--History--17th-18th centuries--Jesuit contributions

pages    1     prev  |  next
Astronomia Europaea svb imperatore Tartaro Sinico Cám Hý appellato ex umbra in lucem revocata. Catalogus patrum Societatis Jesu ...
Chuanjiaoshi yu Zhongguo kexue 傳教士與中國科學
Contribution des Jésuites français à la science chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles
The contribution of French Jesuits to Chinese science in the seventeenth and eighteenth centuries
The emperor's new mathematics : Western learning and imperial authority during the Kangxi Reign (1662-1722)
A forgotten friendship : how a French missionary and a Manchu prince studied electricity and ballooning in late eighteenth century Beijing. [EASTM 46]
French Jesuits and the mission to China : science, religion, history
Huitong Zhong-Xi : Wan Ming shixuejia Wang Zheng de sheji yu sixiang 會通中西 : 晚明實學家王徵的設計與思想
Making the new world their own : Chinese encounters with Jesuit science in the age of discovery
Ming Jingyang Wang Zheng xiansheng nianpu 明涇陽王徵先生年譜
Ming-Qing zhiji Xixue wenben : 50 zhong zhongyao wenxian huibian 明清之際西學文本 : 50種重要文獻彙編
Sojourners in a strange land : Jesuits and their scientific missions in late imperial China
Tongtian zhi xue : Yesuhuishi he tianwenxue zai Zhongguo de chuanbo 通天之學 : 耶穌會士和天文學在中國的傳播
Wang Zheng quanji 王徵全集
Xu Guangqi weikan biji Kaicheng jiyao chukao 徐光啟未刊筆記開成紀要初考
Zhongguo kexue jishu de Xichuan jiqi yingxiang 中國科學技朮的西傳及其影響, 1582-1793
Zhong-Xi wenhua huitong diyi ren : Xu Guangqi xueshu yantaohui lunwenji 中西文化會通第一人 : 徐光啟學術研討會論文集
pages    1     prev  |  next