Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Poets, Chinese--Biography

pages    1     prev  |  next
Chen Yuyi ji 陳與義集
Du Mu yanjiu 杜牧研究
Feng Chih
Li Bai nianpu 李白年譜
Li Fanxie nianpu 厲樊榭年譜
Li Houzhu Cizhuan 李後主詞傳
Puheshanfang shihua xinbian 蒲褐山房詩話新編
Ru Shu ji 入蜀記. Shudu zachao 蜀都雜抄. Yibu tanzi 益部談資
Ruan Ji yu Ji Kang 阮籍與嵇康
Songci shangxinlu jiaoping 宋詞賞心錄校評
Su Shi zhuanji yanjiu 蘇軾傳記研究
Tao Yuanming 陶淵明
Tao Yuanming 陶淵明
Xueqiao shihua 雪橋詩話
Xueqiao shihua xuji 雪橋詩話續集
Xueqiao shihua yuji 雪橋詩話餘集
Xueqiao shihua 雪橋詩話
Zhongguo lidai jiu shiren 中國歷代九詩人
Zhongguo liu da ciren 中國六大詞人
pages    1     prev  |  next