Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Ming dynasty, 1368-1644--History and criticism

pages    1  2     prev  | next
Buddhist and Taoist influences on Chinese novels
Gao Qingqiu ji 高青丘集
Gu Yanwu wen 顧炎武文
Gui Zhenchuan ji 歸震川集
Lanyan changyu 讕言長語
Mingdai wenxue 明代文學
Ming-Qing wenxue 明清文學
Mingwen xueshi 明文學史
Mingwenzai jian bian 明文在簡編
Mingwenzai 明文在
Mingwenzai 明文在
Shi Kefa ji 史可法集
Tan Youxia heji 譚友夏合集
Tang Xianzu ji 湯顯祖集 [Works. 1962]
Tang Xianzu zhuanji zhi yanjiu 湯顯祖傳記之硏究
Wu Cheng'en shiwen ji 吳承恩詩文集
Xia Wanchun ji jianjiao 夏完淳集箋校
Xinqianji 新倩籍. Wujun erkezhi 吳郡二科志. Jiangxi shishe zongpai tulu 江西詩社宗派圖錄
Xu Wenchang gushi quanji 徐文長故事全集
Xu Wenchang quanji 徐文長全集
pages    1  2     prev  | next