Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Qing dynasty, 1644-1911--History and criticism

pages    1  2  3  4    prev | next
Hongloumeng Zhiping chutan 紅樓夢脂評初探
Hongloumeng Zhiyanzhai pingyu jijiao 紅樓夢脂硯齋評語輯校
Hongloumeng zhuping 紅樓夢註評. [Hongloumeng zhujie 紅樓夢註解]
Jiafu shusheng 賈府書聲
Li Boyuan yanjiu ziliao 李伯元研究資料
Liaozhai gushi xuanyi 聊齋故事選譯. [Liaozhai zhiyi 聊齋誌異. Selections]
Liaozhai yishutan 聊齋藝術談
Liaozhai zhiyi conglun 聊齋誌異叢論
Liaozhai zhiyi jianshangji 聊齋誌異鑒賞集
Liaozhai zhiyi xinping 聊齋志異新評. [Liaozhai zhiyi 聊齋志異]
Liaozhai zhiyi yanjiu 聊齋誌異研究
Liaozhai zhiyi yuangao kaozheng 聊齋誌異原稿考證
Liaozhai zhiyi 聊齋志異. [Baihua qianzhu Liaozhai zhiyi 白話淺註聊齋志異]
Lun Shitouji gengchenben 論石頭記庚辰本
Mei Boyan wen 梅伯言文
Ming-Qing wenxue 明清文學
Peng Yulin meihua wenxue zhi yanjiu 彭玉麟梅花文學之硏究
Pingzhu Liaozhai zhiyi xuan 評註聊齋誌異選. [Liaozhai zhiyi 聊齋志異]
Pu Songling ji 蒲松齡集
Qingchao wenlu jianbian 清朝文錄簡編
pages    1  2  3  4    prev | next