Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Song dynasty, 960-1279--History and criticism

pages    1  2  3  4  5  6  7     prev  | next
Baishi ciping 白石詞評
Baishi shici ji 白石詩詞集
Baishidaoren ci jianping 白石道人詞箋平
Canglang shihua jianzhu 滄浪詩話箋注
Canglang shihua jiaoshi 滄浪詩話校釋. Dachu Jishu Lin'an Wu Jingxian shu 答出繼叔臨安吳景仙書
Chanxue yu Tang Song shixue 禪學與唐宋詩學
Cilin sanbu : Tang-Songci jiegou fenxi 詞林散步 : 唐宋詞結構分析
Ciquan 詞筌
Cixue zuanyao 詞學纂要
Dongpo ci 東坡詞
Dongpo xiaopin 東坡小品
Dongshanci jianzhu 東山詞箋注
Du Fu Xi wei liu jueju jijie 杜甫戲為六絶句集解. Yuan Haowen Lun shi sanshishou xiaojian 元好問論詩三十首小箋
Fenlei xinbian liang Song juemiao haoci 分類新編兩宋絕妙好詞
Gaizheng Mengchuang cixuan jianshi 改正夢窗詞選箋釋
Houshan shizhu 后山詩注
Huang Shan'gu shiji zhu 黄山谷詩集注
Huang Tingjian he Jiangxi shipai ziliao huibian 黃庭堅和江西詩派資料彙編
Huang Tingjian shixuan 黄庭堅詩選
An introduction to Sung poetry
pages    1  2  3  4  5  6  7     prev  | next