Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Ming dynasty, 1368-1644--History and criticism

pages    1     prev  |  next
Feng Menglong he Sanyan 馮夢龍和三言
Feng Menglong shiwen 馮夢龍詩文. 初編
Gao Qingqiu ji 高青丘集
Gao Qingqiu shiji 高青邱詩集
Gu Tinglin shiji huizhu 頋亭林詩集彙注
Lanyan changyu 讕言長語
Ming-Qing shiwen yanjiu ziliao ji 明清詩文硏究資料集
Ming-Qing zhiji Jiangnan cixue sixiang yanjiu 明清之際江南詞學思想研究. [Jiangnan cixue sixiang yanjiu 江南詞學思想研究]
Mingshi jishi 明詩紀事
Mingshi jishi 明詩紀事
Muzhai Chuxue ji 牧齋初學集. [Chuxue ji 初學集]
Tinglinshi kaosuo 亭林詩攷索
Wu Cheng'en shiwen ji 吳承恩詩文集
Wuchaoshi ping 五朝詩評
Yiyu jizhu 疑雨集註
Yuan Zhonglang yanjiu 袁中郎研究
pages    1     prev  |  next