Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Qing dynasty, 1644-1911--History and criticism

pages    1  2  3     prev  | next
Baixiang Cipu 白香詞譜
Baixiang cipu 白香詞譜. Baixiang cipujian 白香詞譜箋
Baixiangci pujian 白香詞譜箋
Baixiangci pujian 白香詞譜箋
Buxia daibian 不下帶編. Jinxiangshuo 巾箱說
Fang Dongshu ping Gushixuan 方東樹評古詩選
Fang Dongshu ping Jinti shichao 方東樹評今體詩鈔
Gao E shici jianzhu 高鶚詩詞箋注
Gao E shiwen ji 高鶚詩文集
Gong Zizhen de shiwen 龔自珍的詩文
Gong Zizhen Jihai zashizhu 龔自珍己亥雜詩注
Gu Tinglin shiji huizhu 頋亭林詩集彙注
Gushijian 古詩箋 [Gushixuan 古詩選]
Hongxuelou yigao 紅雪樓逸稿
Huang Zhongze yanjiu ziliao 黄仲則硏究資料
Jindai shixuan 近代詩選
Kaozheng Baixiang cipu 考正白香詞譜
Kung Tzu-chen
Li E jiqi cixue zhi yanjiu 厲鶚及其詞學之研究
Liangdangxuan quanji 兩當軒全集
pages    1  2  3     prev  | next