Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Tang dynasty, 618-907

pages    1  2  3  4  5  6    prev | next
Du Gongbu shihua jijin 杜工部詩話集錦
Du Mu yanjiu 杜牧研究
Gao Changshi ji 高常侍集
Gao Changshi ji 高常侍集
Gao Changshi ji. Cen Jiazhou shi 高常侍集. 岑嘉州詩
Gao Changshi shi jiaozhu 高常侍詩校注
Hanshan shiji : fu Fenggan, Shide, Chu Shi, Shi Shu yuanshi 寒山詩集 : 附豊干拾得楚石石樹原詩
Hua’an Cixuan 花庵詞選
Huangshi ji qianjia zhu Du Gongbu shishi buyi 黄氏集千家註杜工部詩史補遺. Jizhucaotang Du Gongbu shi waiji 集註草堂杜工部詩外集
Huitu Qian jia shi zhushi 繪圖千家詩註釋
Hyōon Tōshi sanbyakushu 標音唐詩三百首. [Tangshi sanbaishou 唐詩三百首]
Jia Changjiang ji 賈長江集
Jiaoran ji 皎然集. Liu Suizhou shiji 劉隨州詩集. Wei Jiangzhou ji 韋江州集.
Li Bai pingzhuan 李白評傳
Li Bai shi xuandu 李白詩選讀
Li Pai : 200 selected poems
Li Shen shizhu 李紳詩注
Li Taibai quanji 李太白全集 [Works. 1966]
Li Taibai shiwenji 李太白詩文集
Li Taibai wenji 李太白文集
pages    1  2  3  4  5  6    prev | next