Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Song dynasty, 960-1279

pages    1  2  3  4  5     prev  | next
Baihua Songshi qijue baishou 白話宋詩七絶百首
Baihua Tang-Song gutishi baishou 白話唐宋古體詩百首
Baishidaoren shiji 白石道人詩集
Bei Songci xuanzhu 北宋詞選註
Bei Songci xuanzhu 北宋詞選註
Caochuang ci 草窗詞. Caochuang ci bu 草窗詞補
Caotang shiyu 草堂詩餘
Caotang shiyu 草堂詩餘
Chao Juci xiansheng shiji 晁具茨先生詩集
Chashan ji 茶山集. Linquan jieqi 林泉結契
Chen Yuyi shi 陳與義詩
Chunxigao 淳熙稿
Dongpo nianpu 東坡年譜
Duanchangci 斷腸詞
Fan Chengda shixuan 范成大詩選
Fan Chengda shixuan 范成大詩選
Fan Chengda shixuan 范成大詩選
Fan Shihu ji 范石湖集
Houshan shizhu 后山詩注. Xidu shiji 西渡詩集. Xidu shiji buyi 西渡詩集補遺
Hua’an Cixuan 花庵詞選
pages    1  2  3  4  5     prev  | next