Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Song dynasty, 960-1279

pages    1  2  3  4  5    prev |  next
Tang Song changduanju 唐宋長短句
Tanghu shigao 棠湖詩稿. Sanshan Zheng Jushan xiansheng qingjuanji 三山鄭菊山先生清雋集. Suonanweng yibai'ershitu shiji 所南翁一百二十圖詩集. Jianxiaoji 翦綃集
Tangshi Songci xuan 唐詩宋詞選
Tang-Song Cixuan 唐宋詞選
Tang-Songci xuanzhu 唐宋詞選注
Tang-Songci yibaishou 唐宋詞一百首
Tang-Wudai-Song Cixuan 唐五代宋詞選
Tianxia tongwen 天下同文
Xiangxiji 香溪集
Xiangzhu Lu Fangweng shixuan 詳註陸放翁詩選
Xikun chouchangji 西崑詶唱集
Xikun chouchangji 西崑詶唱集. [Xikunji 西崑集]
Xin Qiji ci xuandu 辛棄疾詞選讀
Yichuan jirang ji 伊川擊壤集
Yihengguan cixuan 藝蘅館詞選
Yuequanyinshe shi 月泉吟社詩
Yuzhang Huang xiansheng ci 豫章黄先生詞
Zhang Ziye ci 張子野詞
Zhang Ziye ci 張子野詞. Shanzhong baiyun 山中白雲. Huawaiji 花外集
Zhou Bangyan shiwen jicun 周邦彥詩文輯存
pages    1  2  3  4  5    prev |  next