Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Qu 曲--History and criticism

pages    1  2    prev |  next
Wang Jide Qulü 王骥德曲律
Xin quyuan 新曲苑
Xiqu bitan 戲曲筆談
Yinlu qutan 螾廬曲談
Yuanshantang Ming qupin jupin jiaolu 遠山堂明曲品劇品校錄
Yulunxuan qulun xinbian 玉輪軒曲論新編
Yulunxuan qulun 玉輪軒曲論
Zhiqu shiliuguan 製曲十六觀. Cipin 詞品. Guqu zayan 顧曲雜言. Yucun quhua 雨村曲話
Zhongguo gudian xiqu lunzhu jicheng 中國古典戲曲論著集成
Zhongguo xiqu yanjiu ziliao chuji 中國戲曲硏究資料初輯
pages    1  2    prev |  next