Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese drama--History and criticism

pages    1  2  3  4     prev  | next
1500 modern Chinese novels & plays
Beiqu xiaolingpu 北曲小令譜
Chen Ruheng quyi wenxuan 陳汝衡曲藝文選
Du qu xiaoji 讀曲小記
Guci xiezuo zhishi 鼓詞寫作知識
Guci xuan 鼓詞選
Gudian xiaoshuo xiqu congkao 古典小說戲曲叢考
Guju shuohui 古劇說彙
Guqu chentan 顧曲塵談
Guqu zhutan 顧曲麈談
Guzi quyan 鼓子曲言
A History of Chinese Drama
Huaben yu guju 話本與古劇
Huaju taici yishu jiaocheng 話劇臺詞藝術教程
Jushuo 劇說
Kuileixi kaoyuan 傀儡戲攷原
Leifengta chuanqi xulu 雷峯塔傳奇叙錄 : 及其他
Literatura fina China. Histoire de la littérature chinoise moderne. 1500 modern Chinese novels & plays. Romans à lire et romans à proecrire
Liyuan quwen yishi 梨園趣聞軼事
Nan-Bei xiqu yuanliukao 南北戲曲源流考. [Nanboku-kyoku genryūkō 南北曲源流考. Chinese]
pages    1  2  3  4     prev  | next